Marketingová podpora

späť na služby
Marketingová podpora

Služby marketingovej podpory prinášame v spolupráci so špecializovanou spoločnosťou

Wynergie, s.r.o.   Naše referencie

 

 

Internetový marketing dnes prináša nákladovo efektívnu príležitosť osloviť zákazníkov a zvýšiť tak obrat spoločnosti. Na základe stratégie, ktorú pre klientov vypracovávame,  získa potenciálny zákazník na správnom mieste, v správny čas a v správnom formáte všetky potrebné informácie o produkte a službe spolu s motívmi kúpy.

Klient tak maximalizuje využitie internetu za účelom získania dopytu po produkte (informácia, výrobok, služba) v snahe uskutočniť kontakt alebo predaj.

Náš systém práce zahŕňa:

 • Analýza zámeru, pozície a konkurencie klienta
 • Vypracovanie komplexnej marketingovej stratégie
 • Realizácia stratégie (plný outsourcing)

Pri analýze zámeru nášho klienta získame a vzhľadom na jeho produkt a cieľovú skupinu zákazníkov analyzujeme nasledovné informácie.

 • pozícia klienta na online trhu (dohľadateľnosť klienta a jeho produktu)
 • kvalita webovej prezentácie a nástrojov komunikácie so zákazníkmi
 • online konkurencia (pozícia konkurentov na trhu, ich dohľadateľnosť, kvalita prezentácie a komunikácie so zákazníkmi, marketingové aktivity)
 • informačné prostredie vzťahujúce sa na produkt, službu alebo značku klienta

Na základe hĺbkovej analýzy vypracujeme stratégiu online interentového marketingu na obdobie jedného roka, v ktorej klient získa:

 • návhr predajných argumentov (a prezentačných tém)
 • návhr použitia druhov médií (text, video, audio, aktívne príspevky, vizuál, ...)
 • návrh využitia jednotlivých médií - zoznamy, portály, online periodiká, sociálne siete (facebook, ...), reklama (bannery, adwords, etarget)
 • časový rozvrh marketingových aktivít

Počas dlhodobej spolupráce pri realizovaní marketingovej stratégie náš klient využíva tieto služby:

 • príprava a vyhotovenie všetkých druhov prezentačných foriem - foto, video (youtube), text (PR články), web, grafika, ...
 • komunikácia so všetkými cieľovými médiami
 • sledovanie a vyhodnocovanie úspešnosti marketingovej stratégie
 • úprava a prispôsobenie stratégie aktuálnym zmenám na online trhu a aktivitám konkurentov
webdesign,
internetové obchody,
internetové aplikácie
online obchodovanie,
správa produktov,
registrácia užívateľov
štatistické informácie,
optimalizácia stránok,
redizajn
marketingová stratégia,
analýza konkurencie,
public relations
prevádzka stránok,
registrácia domén,
webmail
pomoc, návody,
nastavenia,
konzultácie
Nájdete nás už aj na FB